Kallelse till extra bolagsstämma den 22 oktober 2021

Aktieägarna i Goldore Sweden AB (publ), org nr 556971-1996 (”Bolaget” eller ”Goldore”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Ladda ner kallelse till extra bolagsstämma Ladda ner Fullmaktsformulär Fullständiga förslag till beslut inför Goldore Sweden AB (publ):s extra bolagsstämma