Strategi & projekt

Goldore fokuserar sitt prospekteringsarbete efter guld i kända gruvdistrikt som bevisligen är mineraliserade och där det finns gruvor i drift.
Goldore arbetar även med platina, nickel och kobolt. Platina förväntas få stor användning i bränsleceller medan nickel och kobolt är så kallade batterimetaller. Bolaget har dessutom ett utomordentligt intressant undersökningstillstånd för diamant. Samtliga projekt har det gemensamt att de är noga utvalda med rätt geologiska förhållanden.
Strategin är att vid lämplig kommersiell tidspunkt förhandla joint venture avtal med intresserade partners, sälja rättigheter, eller kanske till och med efter avslutad prospektering starta en mindre gruva i egen regi.
Samtliga projekt ligger i Sverige som har en av världens bästa gruvlagar som vi skall vara rädda om och följa.

Ladda ner vår presentation
Goldore´s prospekteringsprojekt

 

Grundfors

Grundfors ligger i östra Skelleftefältet, Sveriges mest guldpotentiella metallogenetiska provins med gruvor som Boliden och Björkdals gruvan. Projektet består av ett flertal inmutningar täckande gamla provdiken och den gamla Grundforsgruvan som drevs under något år på nittonhundratjugotalet med en halt av 30 g/t Au. Egen preliminär provtagning visar att kvartsgångarna och även sidoberget är guldförande.

Vår hypotes är att det rör sig om ett system av kvartsgångar. Vi jobbar nu med att kartera och provta för att kunna planera ett borrprogram. Att driva små och rika kvartsgångar har ett litet ”environmental foot print” vilket är en klar ekonomisk fördel.

 

Lycksa

Som namnet antyder ligger Lycksa projektet i Lycksele Kommun. Området ligger ett par mil sydväst om Bolidens stora gruva i Kristineberg och ett par mil sydost om Agnico Eagles projekt i Barsele.

Goldores tillstånd i Lycksa projektet.

Betydligt mindre information och mindre antal blottningar existerar i Lycksa. Målsättningen i Lycksa är en helt annat än i Grundfors. I Lycksa finns geologiska förutsättningar för en stor och låghaltig guld-koppar förekomst.