Projekt

Goldore fokuserar sitt prospekteringsarbete efter guld i kända gruvdistrikt som bevisligen är mineraliserade och där det finns gruvor i drift.
Goldore arbetar även med platina, nickel och kobolt. Platina förväntas få stor användning i bränsleceller medan nickel och kobolt är så kallade batterimetaller. Bolaget har dessutom ett utomordentligt intressant undersökningstillstånd för diamant. Samtliga projekt har det gemensamt att de är noga utvalda med rätt geologiska förhållanden.
Strategin är att vid lämplig kommersiell tidspunkt förhandla joint venture avtal med intresserade partners, sälja rättigheter, eller kanske till och med efter avslutad prospektering starta en mindre gruva i egen regi.
Samtliga projekt ligger i Sverige som har en av världens bästa gruvlagar som vi skall vara rädda om och följa.

Goldore´s prospekteringsprojekt

Haparanda

Haparanda Diamond Project

Geology of Diamonds

Before 1871, diamonds had only been mined from secondary deposits until it was discovered In South Africa, that primary diamonds are bound to kimberlitic pipes. Since then primary deposits have been found in nearly all old cratons. That led to a finding – called “Clifford’s rule” – which states that kimberlites or related rocks (lamproites/lamprophyres) of Archaean age are preferred for hosting diamonds. Following of this “rule” led to exploration rushes and discoveries in Botswana in the 1960’s, in Western Australia in the 1980’s and in Canada in the 1990’s.

An understanding of the conditions for diamond-formation gives the phase-diagram of elementary carbon in relation to the rise of temperature with depth (the geothermal gradient):

According to this study, diamond is stable at pressures above 40000 atmospheres (4GPa) and temperatures between 950-1400°C and only the cratonic lithospheric keel is cold enough at high enough pressures to retain diamonds.

 

Lycksa

Som namnet antyder ligger Lycksa projektet i Lycksele Kommun. Området ligger ett par mil sydväst om Bolidens stora gruva i Kristineberg och ett par mil sydost om Agnico Eagles projekt i Barsele.

Goldores tillstånd i Lycksa projektet.

Betydligt mindre information och mindre antal blottningar existerar i Lycksa. Målsättningen i Lycksa är en helt annat än i Grundfors. I Lycksa finns geologiska förutsättningar för en stor och låghaltig guld-koppar förekomst.

Vittanträsket

xxx

Ukanpalo

Banmossen

xxx