TILLSTÅNDEN

Några av undersökningstillstånden beskrivs närmare nedan.

Vittanträsket:

Täcker Sveriges största geokemiska guldanomali.

För Vittanträsket har avtal redan tecknats med Horizon Gold Ltd. där en av världens främsta geologer, Doug Kirwin, ingår, Doug ledde teamet som fann en av världens största koppar-guld förekomster i Mongoliet. Första betalningen enligt avtalet har mottagits och Horizons arbete beräknas påbörjas under innevarande år.

Den prospekteringsvänliga terrängen vid Vittanträsket

 

Goldores tillstånd Vittanträsket 1, skala 1:100 000 Från www.sgu.se
Goldores tillstånd Vittanträsket 1, skala 1:100 000 Från www.sgu.se

 

Ukonpalo:

Ansökan om undersökningstillstånd täcker ett prisbelönat mineraljaktsfynd, uppvisande bl,a 2,4% koppar och 0,5ppm guld.

Området ligger 12,5km öster om Tärendö i Pajala kommun.

Enligt SGU uppvisar mineraliseringen likheter med Aitikgruvan och tolkas vara av typen IOCG (Iron-oxide Copper, Gold).

Det Kanadesiska bolaget Blackstone borrade sju korta diamantborrhål och utförde vissa andra arbeten innan de pga av rättsfall rörande andra områden lämnade Sverige.

Mineraliseringen är av en typ som tilldrar sig intresse från större investerare. Ukanpalo ges ett mycket positivt omdöme i SGU rapport 2020:09.

Det ansökta området Ukonpalo 1, skala 1:50 000. Från www.sgu.se

 

Terrängen i Norrbotten är myrrik. Geofysik är en naturlig del av prospekteringsarbetet

 

Banmossen:

Wollastonitförekomsten Banmossen är av riksintresse för landets mineralförsörjning enligt SGU.

Det ansökta området täcker en förfallen bearbetningskoncession. Ett gediget borrprgram av tidigare operatörer har påvisat denna intressanta wollastonitförekomst som utgör 1 770 000 ton @ 23% wollastonit.

Totalt har 2330m borrats.

Goldore ansökte över området eftersom det finns intresse från investerare för wollastonit.

Det ansökta området är helt omgärdat av undersökningstillstånd för koppar och zink.

Det ansökta området Banmossen 22 i mitten av kartan. Skala 1:25 000
Från www.sgu.se

 

Även om Goldore är litet som prospekteringsbolag räknat har bolaget en slående och utvecklingsbar projektportfölj och ser framtiden an med tillförsikt.

GOLDORE SWEDEN AB (publ)

Anders West, Vd