Om Goldore

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner.

Bolaget ska därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom
aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Prospektering för att definiera objekt som kan utvecklas till ekonomiska mineralförekomster bedrivs. Prospekteringen är fokuserad på guld.

Bolagets affärskoncept är att identifiera objekt som kan utvecklas till ekonomiska mineralförekomster och vid en kommersiellt lämplig tidpunkt under utvecklingen sälja dessa eller ingå avtal med partners som gruvbolag eller större finansiella institutioner.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Goldore´s prospekteringsprojekt

 

Grundfors

Grundfors ligger i östra Skelleftefältet, Sveriges mest guldpotentiella metallogenetiska provins med gruvor som Boliden och Björkdals gruvan. Projektet består av ett flertal inmutningar täckande gamla provdiken och den gamla Grundforsgruvan som drevs under något år på nittonhundratjugotalet med en halt av 30 g/t Au. Egen preliminär provtagning visar att kvartsgångarna och även sidoberget är guldförande.

Vår hypotes är att det rör sig om ett system av kvartsgångar. Vi jobbar nu med att kartera och provta för att kunna planera ett borrprogram. Att driva små och rika kvartsgångar har ett litet ”environmental foot print” vilket är en klar ekonomisk fördel.

 

Lycksa

Som namnet antyder ligger Lycksa projektet i Lycksele Kommun. Området ligger ett par mil sydväst om Bolidens stora gruva i Kristineberg och ett par mil sydost om Agnico Eagles projekt i Barsele.

Goldores tillstånd i Lycksa projektet.

Betydligt mindre information och mindre antal blottningar existerar i Lycksa. Målsättningen i Lycksa är en helt annat än i Grundfors. I Lycksa finns geologiska förutsättningar för en stor och låghaltig guld-koppar förekomst.